Veert - סיורים וירטואליים לנכס שלך

We do things. Differently.

עברית

תנאי השימוש

דיור למשתכן באתר Veert - 

צילמנו את האתרים ברחבי הארץ בהם נבנים כיום פרוייקטים של דיור למשתכן - מחיר מטרה ומחיר למשתכן, והעלנו אותם לאתר ייעודי בו אתם, הגולשים, מוזמנים לראות סרטוני רחפן ותמונות פאנורמה של כל אתר ופרויקט. המידע ניתן לעיון חינם לשימושכם האישי בלבד, כשירות שלנו לקהילה. אנו מקווים כי הנגשת המידע של פרויקט "דיור למשתכן" תסייע לכם לבחור את הדירה והאזור בהם אתם מעוניינים ולקבל החלטה מושכלת באר לרכישתה ולהרשמה להגרלה מטעם המדינה.

בהצלחה.

 

תנאים מיוחדים ומידע שימושי הנוגעים למיזם דיור למשתכן באתר Veert:

 

המרחקים המצוינים בבועות המרחפות בסרטונים הינם מרחקים שנמדדו בדרך האוויר על המפה ממרכזי האתרים ונקודות העניין.
מיקום נקודות העניין בסרטונים הינו מקורב.
מיקום המציינים של אתרי דיור למשתכן בסרטונים הינו מקורב.
מיקומן של הנקודות על המפה הינו מקורב לאזור בו נבנים הפרויקטים. Veert עושה מאמצים לעדכן את הכתובות עם התקדמות הפרויקטים. על המשתמש לעיין במפת הפרויקט כדי לדעת מיקום מדויק שלו.
"דירות בפרויקט" - הכוונה לסך כל הדירות שנבנות במתחם הפרויקט המסוים על ידי הקבלן שזכה במכרז דיור למשתכן באותו מתחם.
הנתונים באתר מעודכנים לחודש יולי 2017. מפעילת האתר עשתה עושה ותעשה מאמצים ניכרים לוודא את עדכניות המידע באתר - במלל, בסרטונים ובתמונות - בהתאם לעדכונים באתר הציבורי של משרד השיכון והבינוי. עם זאת מפעילת האתר אינה אחראית ולא תהיה אחראית לנכונות המידע הלקוח ממקורות שלישיים כמו אתר דיור למשתכן של המדינה או מפות גוגל. מפעילת האתר אינה אחראית ולא תהיה אחראית לשימוש שיעשה במידע המובא באתר על ידי הגולשים באתר או לתוצאות ההסתמכות של המשתמש/הגולש על מידע זה לביצוע פעולות עסקיות, אישיות ואחרות מכל סוג שהוא. על המשתמש באתר חלה החובה לבדוק את נכונות המידע בעצמו בטרם יסתמך עליו ובעצם השימוש באתר הוא מצהיר כי ברור לו שמפעילת האתר, חברת פרופיו נדל"ן בע"מ, ו/או לא תהיה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מטעות או אי דיוקים במידע המפורסם באתר.
אם אינך מסכים לתנאים אלה אינך רשאי להשתמש באתר ועליך לעזוב כעת.
מפות שעליהן תמונות פאנורמה - המפות הינן באדיבות המרכז למיפוי ישראל, נלקחו מאתר המפות הממשלתי וכל זכויות היוצרים בהן שייכות למפ"י.
 music by audionautix.com

 

 

 

 

 

תנאים כלליים

שלום וברוך הבא לאתר Veert www.veert.co.il. מפעילת האתר – חברת פרופיו נדל"ן בע"מ (להלן "החברה" ו/או "המפעיל") מאשרת גישה אל אתר האינטרנט המצוי בשליטתה וגם לשירותים הכפופים לאתר זה והזמינים משם המתחם (domain) ותתי שמות המתחם (sub-domains) של אתר www.veert.co.il לרבות עמודי הפייסבוק/טוויטר/לינקדאין/גוגל+ של החברה – הכול בכפיפות לתנאי השימוש המפורטים להלן.

אתה מאשר שקראת את התנאים לשימוש באתר המפורטים להלן, ושאתה מסכים להשתמש באתר בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתר. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר או בשירותי החברה.

 

 1.   הקדמה

1.1.            תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאים אלה חלים על השימוש בשירותי החברה בין אם באמצעות האתר ובין אם דרך כל אמצעי אחר לרבות דרך עמודי הפייסבוק/טוויטר/לינקדאין/גוגל+ של החברה ולרבות דרך עובדי החברה (להלן: "צוות החברה").

1.2.            לתשומת לבך, המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות לפי שיקול דעתו וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם מופיע תחת "אודות/שאלות ותשובות".

1.3.            תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

1.4.            בכל מקום בו מצוין בהסכם זה המילה "משתמש", כוונת ההסכם היא ל"משתמש רשום" ו"משתמש שאינו רשום", "גולש" וכדומה (אלא אם צוין אחרת).

1.5.            האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומעומדים לרשותך כמו-שהם ("AS-IS").

1.6.            המונח "מידע" ו/או "תוכן", כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות: מידע אישי של משתמשי האתר, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). יכונו להלן: "מידע".

1.7.            תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.

1.8.            בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות למפעיל האתר בכתובת דואר אלקטרוני hello@veert.co.il, והמפעיל יעשה כל שביכולתו לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

2.        אחריות

2.1.            המפעיל אינו מביע דעה ואינו תומך בשום תוכן, שירות, מוצר או הצעה שהגישה אליהם ניתנת באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר דרך החברה. אין לראות במפעיל כמי שמעודד או ממליץ להיענות להצעות או שירותים שניתנים דרך האתר או באמצעות שירותי החברה. המפעיל אינו בודק את תוכן, אמיתות וכדאיות ההצעות שמוצעות באתר.

2.2.            המפעיל אינו מספק את ההצעות והתוכן המופיעים באתר הנוגעים לצדדים שלישיים. יודגש, ההצעות והתוכן שהגישה מתאפשרת אליהם דרך האתר, מוצעות ומבוקשות על ידי צדדים שלישיים (להלן: "צדדים שלישיים"), ולא על ידי מפעיל האתר עצמו.

2.3.            המפעיל אינו אחראי לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים העושים שימוש באתר או בשירותי החברה בכל אמצעי אחר. המפעיל לא יישא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר, לרבות אך מבלי למצות, נזק כתוצאה מאובדן נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי והפרעה בשירות.

2.4.            שימוש באתר מהווה את הסכמתך לפטור את המפעיל מכל אחריות, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג'.

2.5.            הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות.

2.6.            בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין המפעיל מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או מכללא לגבי:

2.6.1.      התוכן, המידע והחומר המצוי באתר, לרבות בנוגע להצעות אותם מציעים צדדים שלישיים שונים;

2.6.2.      לגבי התוכן, החומר, המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר;

2.6.3.      לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר;

2.6.4.      לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע אישי, חסוי או רגיש דרך האתר;

2.6.5.      לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או שמאפשרת גישה לאתר.

3.        השימוש באתר

3.1.            השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר והחברה ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

3.2.            השימוש באתר הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא.

3.3.            אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

3.4.            אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

3.5.            על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

3.6.            התשדורות והמידע אל האתר וממנו אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האתר ממנו ודרכו, מוטל על המשתמש.

3.7.            אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים כל יחסים בינך לבין המפעיל אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.

3.8.            רשומות הנתונים כפי שמופיעים במחשבי המפעיל או מי מטעמו, יהוו את המועד הקובע בכל עניין הקשור לשימוש באתר, לרבות, סכסוכים, מחלוקות, בין אם בבית המשפט ובין אם מחוצה לו, וכל עניין שמצריך הסתמכות על נתונים שקשורים לשימוש באתר.

4.        קישורים חיצוניים

4.1.            האתר עשוי להכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים"), וממקורות אלה אל האתר עצמו.

4.2.            אם לא נאמר במפורש אחרת על ידי המפעיל, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי המפעיל, לגבי אותם מקורות אחרים.

4.3.            אין המפעיל מתחייב, כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעיל לא ישא בכל אחריות בקשר לכך.

4.4.            המפעיל אינו אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

4.5.            מבלי לגרוע מן האמור, המפעיל אינו אחראי לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר. המפעיל אינו אחראי לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

5.        שימוש לרעה באתר

5.1.            המפעיל שוקד לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר והשירותים הניתנים בו. אנא דווח על כל בעיה ו/או תוכן פוגעני ו/או כל הפרת מדיניות.

5.2.            ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, אנו נגביל פעולה של משתמש ו/או נשהה פעולה של משתמש ו/או נסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או נמנע גישה ממשתמש וננקוט בצעדים טכנולוגים ומשפטיים כדי לשמור על זכויות של צדדים שלישיים.

5.3.            יודגש, המפעיל שומר לעצמו את הזכות להגביל ולמנוע פעילות של משתמש באתר באופן זמני או קבוע, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל. במקרים אלו, שבהם המפעיל סבור כי משתמש פעל באופן שנוגד את הדין ואת תנאי שימוש אלה, או בכל עניין שהמפעיל ימצא לנכון, המפעיל ינקוט בכל האמצעים שעומדים לרשותו ללא מתן הודעה מראש למשתמש, לרבות, ולא רק, במקרים כגון:

5.3.1.      משתמש שמסר למפעיל פרטים אישיים שגויים.

5.3.2.      משתמש שביצע מעשה\מחדל אשר לטעמו של המפעיל עלול לפגוע בו או בצדדים שלישיים.

5.4.            המפעיל לא יהיה אחראי בגין כל פעולה שגרמה לשיבוש באתר, לרבות, ולא רק, מקרים בהם נעשו פעולות בלתי חוקיות או פעולות של שימוש לרעה באתר, למעט, אם הפעולה נעשתה על ידי המפעיל עצמו, שלא בתם לב ובזדון.

6.        תוכן באתר

6.1.            המפעיל אינו מנטר ואינו בודק מידע המועלה לאתר ואין הוא יכול לבדוק ולנטר מידע המועלה לאתר, לרבות נכונותן של הצעות, לרבות  את השאלה האם יש בתוכן המועלה לאתר כדי לפגוע בצדדים שלישיים.

6.2.            המפעיל רשאי להרחיק משתמשים ולחסום גישה של משתמשים, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך.

6.3.            המפעיל אינו נותן חסות או מביע כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר ע"י צדדים שלישיים. אתה מודע לכך שכל הסתמכות שלך על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

6.4.            הינך מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם תוכן, מידע או חומר אחר לרבות אך מבלי למצות הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר, אשר:

6.4.1.      עלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר שלא בהתאם ליכולות האתר;

6.4.2.      הם בגדר שליחת הודעות ספאם (Spam) הודעות שרשרת ו/או הודעות אחידות, העלאה של קוד תוכנה לאתר, העברת מכתבי שרשרת ו/או דואר זבל;

6.4.3.      עלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, בלי הגבלה, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, זכויות פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

6.4.4.      כוללים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), סוסים טרויאניים, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), פצצות זמן, רכיבי Cancelbot, קבצים פגומים או תוכנה אחרת או תוכניות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעולת מחשב של אדם אחר או ברכושו של אחר;

6.4.5.      כוללים תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;

6.4.6.      כוללים תוכן העלול להטעות צרכן;

6.4.7.      כוללים תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

6.4.8.      כוללים תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.

7.        רציפות, זמינות ואמינות השירות

7.1.        מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידו.

7.2.        המפעיל רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת, את מבנהו, ומראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.

7.3.        המפעיל אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעיל או אצל מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת. המפעיל לא יחוב באחריות לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

8.        שיפוי

8.1.        אתה מסכים לשפות ולפצות את המפעיל, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

9.        פרטיות

9.1.        אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו.

9.2.        המפעיל מבצע מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.

9.3.        הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו, לא תוכל להשתמש בשירותים באתר.

9.4.        עם רישומך במאגר המידע של האתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, יהיה המפעיל רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, בדואר, בטלפון, בהודעת טקטס או בכל דרך אחרת בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי. בין אם מדובר במידע שהוא עצמו מפרסם ובין אם מדובר במידע שיקבל המפעיל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסוג זה כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות מתן הודעה על הסרה בהתאם להוראות המפורטות בתחתית הודעות הדואר האלקטרוני מטעם החברה.

9.5.        ברור לך כי מידע שאתה מפרסם במסגרת פרופיל המשתמש שלך חשוף לצדדים שלישיים.

9.6.        למשתמש לא תעמוד כל טענה בעניין אשר נובע ממידע אשר הגיע לצדדים שלישיים כאמור, ולא תהיה למשתמש כל זכות תביעה, טענה או דרישה כלפי המפעיל בעניין אשר נובע מאותו מידע. המשתמש באתר פוטר את המפעיל מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מחשיפת פרטים אלו.

9.7.        המפעיל יעביר את פרטיו של המשתמש במקרים הבאים;

9.7.1.  כאשר המפעיל סבור כי משתמש באתר ביצע\מבצע פעולה שעלולה להזיק למפעיל, מי מטעמו או לצדדים שלישיים.

9.7.2.  אם המפעיל סבור כי המשתמש עושה באתר שימוש אשר עלול לאפשר, לעודד או לסייע בביצוע מעשה שאינו חוקי או שאינו תואם את תנאי שימוש אלה.

9.7.3.  כאשר המפעיל סבור כי משתמש הפר אחד מתנאי שימוש אלה.

9.7.4.  למען ציות לצו מבית משפט, במחלוקת או הליך משפטי שהמפעיל היא צד לו.

10.        זכויות יוצרים

10.1.        כל הדפים המצויים באתר הם רכושו של המפעיל. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתו המפורשת של המפעיל.

10.2.        האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהמפעיל יכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר.

10.3.        כל זכויות היוצרים באתר לרבות עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, הינן בבעלות המפעיל בלבד ו/או ספקי התוכן של המפעיל ו/או השותפים העסקיים שלו לפי זהות מקור מפרסם התוכן.

10.4.        אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתו המפורשת של המפעיל בכתב ומראש.

11.        סימני מסחר

11.1.        שמו של המפעיל, שם המתחם של האתר וסימני המסחר הרשומים והבלתי רשומים של המפעיל הם קניינו הבלעדי של המפעיל. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

12.        פרסומת

12.1.        האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. למפעיל אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר. המפעיל אינו בודק את תוכן, אמיתות וכדאיות המודעות המתפרסמות באתר.

13.        הפסקת שימוש

13.1.        המפעיל יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדו סעדים כלשהם.

13.2.        המפעיל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר, אם לא יעמוד באחד מתנאי שימוש אלה.

13.3.        המפעיל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לחסום משתמש מכניסה לאתר, לחסום כתובת IP מכניסה לאתר, לסלק משתמש מפורומים באתר, למנוע ממשתמש יכולת לפרסם טוקבקים (Talkbacks) באתר ולמנוע ממשתמש את השימוש בכל שירות הניתן במסגרת האתר.

14.        סמכות שיפוט

14.1.        הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בבית שמש או ירושלים או תל אביב לפי בחירת המפעיל.

14.2.        על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין.

15.        יצירת קשר

18.1.        המפעיל מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישים לפרטיות. אם אתה סבור כי נפגעו זכויותך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

www.veert.co.il | hello@veert.co.il

 

תנאי השימוש באנגלית שלהלן באים להוסיף על תנאי השימוש בעברית. היכן שיש סתירה יחולו תנאי השימוש בעברית.

 

 

Welcome to Veert, provided by Propio real estate LTD (hereinafter "Veert" or "propio"). By using Veert's web sites and the virtual tours application Veert720 (defined to include all platforms (mobile, Web or otherwise) owned and operated by Veert realestate LTD, hereinafter "Veert"), related data, and/or related services (collectively, "Services"), you agree to be bound by the following terms of use, as updated from time to time ("Terms of Use").

 

1. Permissible Use. Unless you are a real estate or lending professional acting in your professional capacity, you agree to use the Services for your personal use, and your commercial use is limited to transactions done on your own behalf. The commercial use by real estate and lending professionals is limited to providing information to consumers via the Services or, where authorized, taking actions on behalf of a consumer client (e.g., post a home for sale, make a virtual tour). Subject to the restrictions set forth in the following paragraphs, you may copy information from the Services only as necessary for your personal use to view, save, print, fax and/or e-mail such information.

 

2. You agree not to remove or modify any copyright or other intellectual property notices that appear in the Services. You will not use the Services for resale, service bureau, time-sharing or other similar purposes. Further:

a. Acceptable Use. You agree not to use the Services in any way that is unlawful, or harms Veert, its service providers, suppliers or any other user. You agree not to use the Services in any way that breaches any policy or notice on the Services. You agree not to distribute or post spam, chain letters, pyramid schemes, or similar communications through the Services. You agree not to impersonate another person or misrepresent your affiliation with another person or entity. Except as expressly stated herein, these Terms of Use do not provide you a license to use, reproduce, distribute, display or provide access to any portion of the Services on third-party Web sites or otherwise.

b. Automated Queries. Automated queries (including screen and database scraping, spiders, robots, crawlers and any other automated activity with the purpose of obtaining information from the Services) are strictly prohibited on the Services, unless you have received express written permission from Veert. As a limited exception, publicly available search engines and similar Internet navigation tools ("Search Engines") may query the Services and provide an index with links to the Services' Web pages, only to the extent such unlicensed "fair use" is allowed by applicable copyright law. Search Engines are not permitted to query or search information protected by a security verification system ("captcha") which limits access to human users.

c. Further Restrictions.(i) You may access the Services via Web browsing devices such as a personal computer, PDA, or Web-enabled phone, but you may not use the map data with any products, systems, or applications which are installed or otherwise connected to or in communication with vehicles and which are capable of vehicle navigation, positioning, dispatch, real time route guidance, fleet management or similar applications; or use the map data with or for devices that contain a resident geographic database. (ii) The Services may provide phone numbers that can connect you with Veert, its service providers, or other third parties, such as real estate agents and mortgage brokers. Some of the numbers listed may be routed through a third party service ("Calling Service"). Calls through the Calling Service may be recorded or monitored for quality assurance and customer service purposes. In the event that you make a call to Veert or through a Calling Service, you consent to such recording and monitoring. Veert will treat recorded calls in accordance with its Privacy Policy.

 

3. Materials You Provide; Account Use; Privacy; Third Party Web Sites: For materials you post or otherwise provide to Veert in connection with the Services (your "Submission"), you grant Veert an irrevocable, perpetual, royalty-free worldwide license to (a) use, copy, distribute, transmit, publicly display, publicly perform, reproduce, edit, modify, prepare derivative works of or incorporate into other works, and translate your Submission, in connection with the Services or in any other media, and (b) sublicense these rights, to the maximum extent permitted by applicable law. Veert will not pay you for your Submission or to exercise any rights related to your Submission set forth in the preceding sentence. Veert may remove or modify your Submission at any time. For each Submission, you agree to provide accurate and complete information and represent that you have all rights necessary to grant Veert the rights in this paragraph.

 

Please Read Carefully: while Veert takes responsibility to the content displayed on the website, the actions on the website, the selling, and the service it is you that are solely responsible for all Submissions made through your Veert  user account or that you otherwise make available through the Services. Regariding currencies rates, Veert does its best to make sure that the rates on the platform and websites are updated according to the current international rates; however, bona fide mistakes do happen and Veert will bear no liability for such.

 

Veert will not use client contact information that is uploaded by agents into Veert's Agent hub portal for any purpose.

 

You may not share your Veert user account with others. You are responsible for all actions taken via your account. Veert will treat your use of the Services in accordance with its Privacy Policy. Certain Veert functionalities may involve the distribution of your Submission to third party Web sites over which Veert has no control. Veert is not responsible for and makes no warranties or representations pertaining to these third-party Web sites, including but not limited to the content, availability, or functionality of such Web sites. You are responsible for ensuring that your Submission complies with the terms of use associated with any such third-party Web site and you understand that your Submission and your use of a third-party Web site will be treated in accordance with that third party web site's own privacy policy.

 

4. Advertising: Veert's business is also funded through advertising. You understand and agree that the Services may include advertisements, and that these are important to support the Services. To help make the advertisements relevant and useful to you, Veert may serve advertisements based on the information we collect from you or in relation to your interaction on our site. See the Privacy Policy for more details.

 

5. The Role of Veert: Veert is the brand name of the services provided by Propio real estate LTD (hereinafter: Propio) which is a registered company in the state of Israel. Propio is not a real estate broker and does not broker real estate transactions. Propio does not act as a real estate agent for you or any other user. Propio does not sell, buy, or negotiate the purchase, sale, or exchange of real property. Further, Propio does not lease or rent, offer to lease or rent, or negotiate the lease of real property or otherwise aid or assist in the lease of real property.

 

6. Mortgage Information Services. These terms apply specifically to Veert Mortgage Marketplace:

a. Veert Mortgage Marketplace: Veert may allow consumers to provide anonymous information to banks, lenders, originators, loan brokers and their employees (collectively, the "lenders") to request quotes on terms for home loans. lenders may elect to respond to consumer requests with non-binding customized quotes of the terms they would offer to a borrower fitting the consumer's anonymous profile, as well as their contact information. Veert also allows consumers to request that lenders pre-approve them for home loans. When consumers submit the required information, and request pre-approval from a participating lender, lenders may elect to respond based on parameters established by the lender. Qualification for pre-approval does not constitute an offer to lend, a commitment for a loan, or a guarantee of specific rates or terms. If you, as a consumer, choose to contact a lender through Veert Mortgage Marketplace by filling out a contact request or other request form on Veert, you authorize Veert to provide your name and contact information and other identifying information you provide to the lender you choose, along with your quote or pre-approval request.  You acknowledge that, by submitting your contact request or other request form on Veert, you may receive telemarketing calls from or on behalf of the lender you choose at the telephone number(s) you provide. By submitting your name, contact information and other identifying information, your identity will no longer be anonymous. Any loan or other business conducted is between you and the lender.

b. The Role of Veert; Disclaimer: Veert is not a lender, mortgage broker, loan originator, loan processor, or underwriter. Veert does not aid or assist borrowers in obtaining loans, solicit borrowers or lenders for loans, offer or negotiate terms of loans, or make loans or credit decisions in connection with loans. Veert does not take applications for credit or issue pre-approval letters. Any request for quotes or pre-approval is not an application for credit. Veert does not endorse or recommend the products of any particular lender. Nothing contained in the Services is an offer to lend or a commitment for a loan, and Veert does not guarantee any specific loan terms and conditions offered to consumers by a lender will be granted, or that consumers will be offered any type of loan by any lender. Veert is not an agent of either any consumer or any lender. Veert is only providing an administrative service to consumers and participating lenders. Decisions regarding pre-approval requests are made by participating lenders and not Veert. Veert assumes no responsibility for any result or consequence related directly or indirectly to any action or inaction that consumers take based on the Services, including Veert Mortgage Marketplace, and any other information available there. Interest rates provided through the Services are for information purposes only, and actual interest rates may vary.

c. Fees:. The Veert Mortgage Marketplace is free to consumers.

d. Participating lenders: The lenders participating on Veert are solely responsible for their services to consumers. Veert shall not be liable for any damages or costs of any type arising out of or in any way connected with any consumers' use of the Veert Web site, Veert Mortgage Marketplace, or the services offered by lenders. Veert is not responsible for any errors or delays caused by consumers or any lenders in the loan process. Veert reserves the right, at any time and in its sole discretion, to discontinue, suspend, or terminate the participation of any lender or other user from Veert Mortgage Marketplace. When an individual lender applies for Veert Mortgage Marketplace, Veert uses commercially reasonable efforts to confirm the lender's license and/or employment with a lending institution. However, consumers should confirm credentials if they choose to contact the lender.

e. Privacy: Veert will not provide personally identifying information about consumers to any third party without the consumer's consent. However, Veert may use such information to improve the relevance of advertising shown to consumers. Please consult the Privacy Policy for more information.

f. Lender Terms: lenders participating on Veert Mortgage Marketplace are further subject to the Veert Mortgage Marketplace Terms of Use.

 

7. Additional Terms for Use of Certain Services:

a. Agents interface: a) In addition to these Terms of Use, your use of the Agents interface service is subject to your payment of the fees provided in your monthly Agents interface invoice email within thirty (30) days after the date of each email. If Veert is unable to bill the credit card on file, notice will be sent to the email address on file and an additional billing attempt will be made at 3-days from the first unsuccessful billing attempt. After the third unsuccessful billing attempt, the account will be cancelled, but you will remain responsible for unpaid amounts owed to Veert. If you are not satisfied with the Agents interface service, please contact us. Agents interface subscription services can be cancelled at any time by emailing to hello@Veert.co.il. If the subscription is billed on a recurring basis, and you cancel it during a billing cycle, you will be billed the full amount due during that billing cycle. b) Veert is entitled to change/amend/delete/add any property details pertaining to any agent or office on the website without any preliminary notice to the person who published this property for any reason Veert deems right. 

 

8. Software: The Services may include software for use in connection with the Services. If such software is accompanied by an end user license agreement ("EULA"), the terms of the EULA will govern your use of the software. If such software is not accompanied by a EULA, then Veert grants to you a non-exclusive, revocable, personal, non-transferable license to use such software solely in connection with the Services and in accordance with these Terms of Use. This paragraph does not apply to the use of the application veert720. You are requested to refer to the special terms of use in the application page on google play and apple store.

 

8a. The use of the virtual tours application: you agree to use caution when navigating your property  to take photos. You understand that Veert will not be responsible in any way to any physical and/or other damage that may happen to you or your property or third parties while you use the application. You agree to follow the guidelines and instructions given to you while operating the application. Veert is entitled to publish the virtual tour on its website, mobile application, and services and by using the application you agree to that. Once you approve your application and submit it by clicking the "Publish" button, your virtual tour will be published AS IS. Making changes to your virtual tour is not possible on the website and you will need to replace it by making another virtual tour through the application or editing the virtual tour through the application. For the time being the use of the application is free of charge for regular users but Veert saves the right to charge money for the use of the application and/or the submissions of the virtual tours to its services. If such change occurs Veert will make a due notice of it and in any case will not charge you in retrospective.

 

9. You may only order Additional Services if you are a registered user or an agent. The recurring fee for establishing and maintaining a Veert account ("Recurring Service Fee") and the fees for each of the Additional Services (each an "Additional Service Fee") are set forth on the Veert services page. The Additional Service Fees and Recurring Service Fee are collectively referred to as the "Fees". Notwithstanding anything to the contrary in these Terms of Use, Veert, at its sole discretion, may modify the fees at any time.

 

a. Automatic Payments. Depending on your pricing plan, Veert will charge the credit or debit card you provide ("Credit/Debit Card") the applicable fees on either a semi-annual, a quarterly, or a monthly basis. When you provide us with your Credit/Debit Card, you may elect to either make it valid solely for use by you or for use by both you and the organization that you work for (your “Organization”). If you elect to make your Credit/Debit Card valid for use by your Organization, anyone within your Organization may make charges against your Credit/Debit Card. All applicable Additional Service Fees will be charged to your Credit/Debit Card when a service is ordered by you and/or your Organization. Veert will notify you by e-mail the first time that Veert charges your Credit/Debit Card.
b. Late Payments. In the event that Veert cannot collect the Fees from you, due to insufficient funds or otherwise, the overdue Fees will be subject to interest, and Veert may cease providing the Services to you immediately. Interest on unpaid Fees will accrue at the rate of one and one-half percent (1.5%) per month until paid, or the legal maximum, whichever is less, plus all expenses of collection, including, without limitation, collection agency fees and costs.
d. No Refunds. The products that are offered on Veert are not physical but virtual and are purchased through the website or in person (for agents). Therefore, once a transaction is completed it cannot be cancelled. Veert is responsible to provide the service that was purchased. Veert is under no obligation to refund any Fees.

 

YOU REPRESENT AND WARRANT THAT YOU ARE AUTHORIZED TO USE AND HAVE FEES CHARGED TO ANY CREDIT/DEBIT CARD THAT YOU PROVIDE TO VEERT. BY SIGNING UP FOR A "FEE" YOU AUTHORIZE VEERT TO CHARGE THE CREDIT/DEBIT CARD THAT YOU PROVIDE TO VEERT ON A RECURRING BASIS. IN THE EVENT THAT YOU SIGN UP FOR ADDITIONAL SERVICES, YOU AUTHORIZE VEERT TO CHARGE THE CREDIT/DEBIT CARD THAT YOU PROVIDE TO VEERT THE AMOUNT CURRENTLY CHARGED BY VEERT FOR SUCH SERVICES.

You understand that you may withdraw this authorization to make automatic payments, by notifying Veert at hello@veert.co.il.  If such notice of revocation is not received by Veert at least three (3) days in advance of a scheduled withdrawal Veert may still charge your account for the next payment and your revocation will not take effect until the following payment.

 

SECURITY: The website, Veert.co.il is adhering to the security regulation for businesses, i.e PCI-DSS.

 

9. Linked Materials and Third-Party Materials: The Services include links to third-party products, services and Web sites, as well as materials provided by third parties. Veert does not endorse, and takes no responsibility for such products, services, Web sites, and materials. You understand that Veert has no obligation to, and generally does not approve or monitor materials provided by third parties through the Services. Your dealings with any third party arising in connection with the Services are solely between you and such third party, and Veert takes no responsibility for any damages or costs of any type arising out of or in any way connected with your dealings with these third parties.

 

10. Claims of Copyright Infringement: Veert respects the intellectual property rights of others, and asks that everyone using the Services do the same. Anyone who believes that their work has been reproduced on the Services in a way that constitutes copyright infringement may notify Veert's customer support by providing the following information:

a. Identification of the copyrighted work that you claim has been infringed;

b. Identification of the material that you claim is infringing and needs to be removed, including a description of where it is located on the Services so that customer support can locate it;

c. Your address, telephone number, and, if available, e-mail address, so that customer support may contact you about your complaint; and

d. A signed statement that the above information is accurate; that you have a good faith belief that the identified use of the material is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law; and, under penalty of perjury, that you are the copyright owner or are authorized to act on the copyright owner's behalf in this situation.

 

Notices of copyright infringement claims should be sent as follows:

 

By mail:

Propio real estate LTD.

Attn: David Shoshani, Attorney

225 Pelach Harimon St.

Givat Yearim 90970000

Israel

 

  By e-mail: hello@Veert.co.il

 

If you give notice of copyright infringement by text e-mail, Veert's customer support may begin investigating the alleged copyright infringement; however, we must receive your signed statement by mail or as an attachment to your e-mail before we are required to take any action.

 

 

11. Intellectual Property: The Services are the property of Veert, and subject to the intellectual property rights of Veert and its licensors. ©2014 Propio real estate LTD. All rights reserved. Map data ©Google.com. All rights reserved. Veert is a trademark of Propio real estate LTD. You may not use any of Veert's trademarks or graphic signs as part of your screen name or email address on the Services. The names of actual companies, products, and services mentioned herein may be the trademarks of their respective owners. Any rights not expressly granted herein are reserved.

 

Veert does not assert copyright or grant any rights to the underlying images or descriptions of real estate listings provided through the Services. Any use of these images and descriptions is subject to the copyright owner's permission and/or the requirements of applicable law.

 

12. NO WARRANTY: VEERT PROVIDES THE SERVICES "AS IS," "WITH ALL FAULTS" AND "AS AVAILABLE," AND THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT IS WITH YOU. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, VEERT AND ITS SUPPLIERS MAKE NO REPRESENTATIONS, WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED. VEERT AND ITS SUPPLIERS EXPRESSLY DISCLAIM ANY AND ALL WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS, STATUTORY AND IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION (A) WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WORKMANLIKE EFFORT, ACCURACY, TITLE, QUIET ENJOYMENT, NO ENCUMBRANCES, NO LIENS AND NON-INFRINGEMENT, (B) WARRANTIES OR CONDITIONS ARISING THROUGH COURSE OF DEALING OR USAGE OF TRADE, AND (C) WARRANTIES OR CONDITIONS OF UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE ACCESS OR USE.

 

13. LIABILITY LIMITATION, EXCLUSIVE REMEDY: IN NO EVENT WILL VEERT OR ANY SUPPLIER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY INDIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF, BASED ON, OR RESULTING FROM THESE TERMS OF USE OR YOUR USE OF THE SERVICES, EVEN IF SUCH PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE EXCLUSION OF DAMAGES UNDER THIS PARAGRAPH IS INDEPENDENT OF YOUR EXCLUSIVE REMEDY SET FORTH BELOW AND SURVIVES IN THE EVENT SUCH REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE OR IS OTHERWISE DEEMED UNENFORCEABLE. THESE LIMITATIONS AND EXCLUSIONS APPLY WITHOUT REGARD TO WHETHER THE DAMAGES ARISE FROM (A) BREACH OF CONTRACT, (B) BREACH OF WARRANTY, (C) NEGLIGENCE, OR (D) ANY OTHER CAUSE OF ACTION, TO THE EXTENT SUCH EXCLUSION AND LIMITATIONS ARE NOT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. IF YOU DO NOT AGREE WITH ANY PART OF THESE TERMS OF USE, OR YOU HAVE ANY DISPUTE OR CLAIM AGAINST VEERT OR ITS SUPPLIERS WITH RESPECT TO THESE TERMS OF USE OR THE SERVICES, THEN YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY IS TO DISCONTINUE USING THE SERVICES.

 

14. Changes; Discontinuance: Veert reserves the right to change these Terms of Use at any time in its sole discretion. Any changes will be effective immediately upon posting the revised version of these Terms of Use to Veert's Web sites and services. Your continued use of the Services after the effectiveness of such changes will constitute acceptance of and agreement to any such changes. You further waive any right you may have to receive specific notice of such changes to these Terms of Use. You are responsible for regularly reviewing these Terms of Use. Veert may alter, suspend or discontinue the Services at any time to you and/or to others, without notice.

 

15. Choice of Law; Disputes: These Terms of Use are governed by the laws of the State of Israel, without giving effect to its conflict of laws provisions. You agree to submit to exclusive jurisdiction and venue in Jerusalem, Bet Shemesh or Tel Aviv courts, according to Veert's choice, for any and all disputes, claims and actions arising from or in connection with the Services and/or these Terms of Use. In any dispute arising under this Agreement, the prevailing party will be entitled to attorneys' fees and expenses.

 

16. Indemnification: You agree to defend and hold Veert, its affiliates, and their respective directors, officers, employees, and agents harmless from any and all claims and demands made by any third-party due to or arising out of your breach of these Terms of Use, your use of the Services, your violation of any law or the rights of a third party, or any Submission made through your Veert user account or that you otherwise make available through the Services.

 

 

17. Release: You release Veert, its affiliates, and their respective directors, officers, employees and agents from all liability related to any and all claims and demands you may assert against any third party arising out of the Services.

 

17a. The runners and seekers platform – when this platform becomes relevant you understand and agree that before using the runners and seekers platform you must read and accept the special terms of use for that platform.

 

18. General: You agree not to export from anywhere any part of the Services provided to you or any direct product thereof except in compliance with, and with all licenses and approvals required under, applicable export laws, rules and regulations. All Services used by the Israeli government are provided with the commercial license rights described herein. If any part of these Terms of Use is determined to be invalid or unenforceable, then the invalid or unenforceable provision will be replaced with a valid, enforceable provision that most closely matches the intent of the original provision and the remainder of these Terms of Use will continue in effect. The section titles in these Terms of Use are solely used for the convenience of the parties and have no legal or contractual significance. Veert may assign this Agreement, in whole or in part, at any time with or without notice to you. You may not assign these Terms of Use, or assign, transfer or sublicense your rights, if any, in the Service. Veert's failure to act with respect to a breach by you or others does not waive its right to act with respect to subsequent or similar breaches. Except as expressly stated herein, these Terms of Use constitute the entire agreement between you and Veert with respect to the Services and supersede all prior or contemporaneous communications of any kind between you and Veert with respect to the Services. The following sections of these Terms of Use shall survive any termination of these Terms of Use: 3, 11, 12, 13, 15 through 18.

 

— Updated August 2017